Föreläsning med Dr. Ingeborg Hochmair

Fjärde utmärkelse som hedersdoktor till MED-ELs grundare
Läs artikel
Fredagen den 31 januari 2020 blev MED-ELs grundare Dr. Ingeborg Hochmair tilldelad sin fjärde utmärkelse som hedersdoktor, den här gången vid Uppsala Universitet för sina insatser inom otologi (Läran om örat och dess sjukdomar).

Dagen därpå höll hon en öppen föreläsning på Akademiska med temat ”Cochleaimplantat och betydelsen av translationell forskning”. Hade du inte möjlighet att vara på plats i Uppsala och lyssna på föreläsningen den dagen? Ingen fara, här kan du läsa en sammanfattning av det Ingeborg berättade om!

Foto: Danish Saroee

Hur många hör med hjälp av cochleaimplantat idag?

Idag är det fler än 700.000 personer runt om i världen som hör med hjälp av cochleaimplantat och ca. 100.000 som har bilateralt CI. Ungefär 55% av CI-implantationerna genomförs på barn, men det är ungefär fyra gånger så många som föds döva och som skulle kunna höra med cochleaimplantat. Ingeborg berättar under sin presentation att målet är att fler än hälften av de barn som föds döva i världen under året ska få ett implantat innan de har fyllt 5 år. Det är ett stort mål som vi måste arbeta mot tillsammans, säger Ingeborg. I Västvärlden försöker man operera sådana barn redan vid några månaders ålder eftersom tidig hörsel är nödvändig för utveckling av talet.

Hur började allt?

Det var år 1977 som det första multikanal-cochleaimplantatet blev inopererat i Wien av prof. Dr. Kurt Burian. Han förde in den flexibla elektroden genom scala tympani (runda fönstret), någonting som alla gör idag. Dr. Ingeborg Hochmair berättar att hon har några uppfattningar som hon har trott väldigt starkt på redan från start. Det är bland annat att det är viktigt att ha respekt för cochlean och dess sköra strukturer, att använda sig av långa och flexibla elektroder samt värdet av ett bra samarbete med kirurger, kliniker, ingenjörer och användare.

Tidig CI-forskning

År 1994 genomfördes en multicenterstudie av postlinguellt1 döva vuxna med implantatet COMBI 40. Det är världens första flerkanaliga höghastighets-CI, ett 8-kanalssystem utformat för att till fullo kunna tillämpa Blake Wilsons talkodningstrategi CIS med hög stimuleringshastighet. Den består av en 31 mm lång flexibel elektrod som ger täckning av hela cochlean. Studien visade för första gången att över hälften av patienterna hade mer än 50-procentig förståelse för enstaviga ord efter (endast) 6 månader. Detta innebär att patienterna kunde prata i telefon med en okänd person om ett främmande tema. 

Från 1994 fram till idag har det varit en resa mot att uppnå mer än talförståelse och en resa mot mer naturlig hörsel genom individuell behandling. Stora framsteg har gjorts när det gäller musik och CI, men sång och musik kan fortfarande vara svårt att uppfatta så målet är inte uppnått ännu.

Vad krävs för att uppnå mer naturligt ljud med cochleaimplantat?

Talförståelse i tysta miljöer är inte så komplicerat i tekniska termer. Mycket translationell2 forskning var nödvändig för att upptäcka de tre komponenterna för mer naturligt ljud. En av dessa är att elektroderna ska täcka hela cochlean, complete cochlear coverage. Längre elektrodledare som ger ljudsignaler till hela cochlean gör det möjligt att uppleva hela ljudspektrat. Den andra komponenten är att tillhandahålla ett större och rikare omfång av detaljer (spektrala och temporala) för naturligare ljudkodning. Och sist men inte minst: försiktigt införande av elektroden i cochlean är nödvändigt för minsta möjliga skada i snäckan.

Complete Cochlear Coverage:

Forskning har visat att långa elektroder som täcker hela cochlean ger en bättre matchning mellan den inkommande signalen och den fysiska platsen för den stimulerande elektroden. Här kan du läsa mer om vad Ingeborg berättade om långa elektroder och complete cochlea coverage: Triformance: För naturligare hörsel

Hon berättar även om en studie som nyligen har genomförts vid Uppsala universitet, av Helge Rask-Andersen och hans team, där man har använt sig av en teknik som kallas synchrotron phase contrast imaging3 Med hjälp av denna teknik har de upptäckt mycket om de spännande strukturerna i innerörat. Ganglion Spirale4 är den del som blir elektriskt stimulerad, och studien som genomfördes visar att ganglion spirale sträcker sig hela vägen upp till cochleans apex (yttersta delen i snäckans topp) i 720 grader. I och med det har forskarna fått fram bevis för hur viktigt det är med långa elektroder som täcker hela cochlean.

På denna bild som kommer från studien kan du se hur Ganglion Spirale [det gula området] sträcker sig upp mot toppen av snäckan.

Är du intresserad av att läsa mer om studien? Här hittar du den: Synchrotron Radiation-Based Reconstruction of the Human Spiral Ganglion: Implications for Cochlear Implantation.

Translationell Forskning spelar en avgörande roll för utvecklingen av cochleaimplantat

Så vad har vi nyligen uppnått med translationell forskning? Ingeborg nämner följande punkter under sin föreläsning:

  • Hörsel- och strukturbevaring är mer tillförlitligt än tidigare.
  • Genetiska tester kan förutsäga hur hörselnedsättningen kommer att utvecklas i många fall, vilket kan påverka valet av elektrodlängd.
  • Bilateralt CI har blivit normen för barn och blir även allt mer vanligt hos vuxna.
  • Det har blivit godkänt med cochleaimplanat för ensidigt döva.
  • Bättre talförståelse i stimmiga miljöer och bättre uppfattning av musik
  • Framsteg med robotassisterad CI-kirurgi
  • Individanpassning av elektrodlängd och tillpassning

Fokus för forskningen idag

  • Idag ligger ett stort forskningsfokus på att mäta cochleans hälsostatus. Man vill kunna göra det så tidigt som möjligt i processen för att få cochleaimplantat. 

  • Ett annat område där det sker väldigt mycket forskning idag är inom biologisk terapi. Det finns inga aktuella lösningar inom området idag, men det är ett stort forskningsområde där man bland annat undersöker läkemedels-, cell- och genterapi för cochlean och även lösningar på hur det på bästa sätt kan levereras till cochlean.
  • Ett tredje område där det sker väldigt mycket forskning är inom robotteknik. Robotar kommer i framtiden att kunna assistera kirurgerna, men kirurgen kommer naturligtvis alltid att vara den ansvarige under en operation. Man kan se roboten som en hjälpreda åt kirurgen. Här kan du läsa mer om CI och robotkirurgi: blog.medel.pro/hearo-robotic-cochlear-implant-vedat-topsakal-paul-van-de-heyning

Vill du lära dig mer om cochleaimplantat och dess funktion? Besök gärna MED-ELs hemsida www.medel.com/sv!

Förklaringar:

1) Postlinguell hörsel. Hörselskada hos person med fullt utvecklat tal

2)Translationell  forskning (från latinets translatio=överföring) är en skola för medicinsk forskning som bygger på att problem som upptäcks i sjukvården, exempelvis vid diagnos eller pågående behandling, används i utveckling och forskning innan klinisk prövning. (Wikipendia)

3) Synchrotron phase contrast imaging synkroton tredimensionell avbildning. Avhandling av Nadine Schart Morén 2019. Handledare var Helge Rask-Andersen. Refererad i tidningen Hörselplantorna nr 2/19, sid 6.

4) Ganglion spirale är en samling av nervceller i cochlean

Report The Sound of Nature A gentle remedy for stress
Report You’ve Got a Friend Why giving and receiving support helps us lead healthy and happy lives
Article Let the Music Play Music is a powerful tool in helping us access emotions and memories

Varför Explore Life?

Spännande innehåll

Vi erbjuder ett brett utbud av innehåll med specifika ämnen relaterade till hörsel. Fördjupa dig i artiklar, intervjuer, videor och mer där till.

Upptäck våra artiklar

Expertis

Dra nytta av välgrundad kunskap. Explore Life bygger på 40 års erfarenhet av hörsel och relaterade ämnen - med stöd av MED-EL, en ledande tillverkare av implanterbara hörsellösningar.

Lär dig mer