Nya tider för läppläsare

Svårigheter med täckta ansikten
Läs artikel
Med anledning av den pågående Covid-19 krisen har vi sett (och kommer förmodligen att fortsätta att se) ett ökat antal personer som bär munskydd. Även om detta är klokt när det gäller att stoppa smittspridningen är det möjligen inte så goda nyheter för de som helt eller delvis förlitar sig på att kunna se hur munnen rör sig på den som talar – dessutom bidrar munskydden till en viss dämpning av rösten vilket också kan skapa en del svårigheter.

Sammankopplade sinnen

Det är inte bara de som är helt döva eller har en hörselnedsättning som påverkas av maskerna: många människor, även de som inte har blivit diagnostiserade med hörselnedsättning kommer sannolikt att påverkas av att den nedre delen av ansiktet är täckt. När allt kommer omkring är lyssning och hörsel i betydande grad kontextuell, vilket innebär att det vi hör med öronen är kopplat till våra andra sinnen. Tänk på experimentet att försöka identifiera maträtter med ögonbindel eller medan du håller för näsan – eller medvetenheten att maten förlorar sin smak när man har en förkylning eller är täppt i näsan. Att minska eller ta bort synen eller lukten försvårar smaken: om man avlägsnar eller minimerar en känsla minskar kraften hos en annan.

Forskning har visat att samma princip gäller när det kommer till kopplingen mellan syn och ljud, våra hjärnor förstärker ljudet som kommer från den källa vi fokuserar på. Även personer med cochleaimplantat eller hörapparat kan ibland kämpa för att förstå tal i en bullrig miljö och förlitar sig på att ansikts- och läpprörelser hjälper dem. Det är naturligtvis även i trånga och bullriga miljöer vi sannolikt ser en ökad förekomst av personer som bär munskydd.

När masker maskerar problemen

Så hur kan vi navigera det ”nya normala”? I en värld där nyanserna av ansiktsuttryck redan äventyras – tack vare ett ökat beroende av digital kommunikation – kan det finnas ytterligare ett hinder i ansikte-till-ansikte förståelse med utbrett användande av ansiktsmasker. I synnerhet för de med nedsatt hörsel har detta potential till att inte bara vara frustrerande utan även öka isoleringen. Med tanke på att det redan finns oro över hur den senaste perioden med ”distansering” sannolikt kommer att påverka människor, både nu och på lång sikt, finns det en förståelig rädsla för i vilken utsträckning detta kan ha påverkat – och fortsätter att påverka – de som har problem med hörseln.

Människor som är äldre än 70 år är förutom bland de mest utsatta för covid-19, även de som med hög sannolikhet kan komma att drabbas av hörselnedsättning. Det är ytterligare en faktor att vara medveten om, eftersom de statistiskt sett är den grupp som är mest sannolik att befinna sig i en sjukhusmiljö där skyddskläder och munskydd är obligatoriska. Nu är det dessutom mycket troligt att de även kommer att befinna sig runt människor som medvetet försöker minimera risken genom att bära munskydd.

Det behövs uppenbart en förändring eller en förbättring av det nya tillståndet. Det har ofta sagts att ögonen är fönstret för själen, men i det nya normala kan det vara så att läpparna är det? Transparenta masker med en panel som avslöjar munnen är en lösning som har föreslagits för att underlätta kommunikationen för personer med hörselnedsättning; för tillfället är de inte lika lättillgängliga som vanliga masker. För de som bär hörapparater bör alternativ som knutar eller maskförlängare undersökas för att undvika att öglan som sitter runt örat skjuter på enheten eller på något annat sätt undviker störningar eller irritation.

Transparenta masker eller skydd som låter dig se den andras mun föreslås för att underlätta kommunikationen med personer med hörselnedsättning.

Enkla steg

Eftersom en persons hörselnedsättning inte alltid är uppenbar för någon annan måste de med nedsatt hörsel vara redo att kommunicera fakta om sina svårigheter. Ett alternativ skulle kunna vara ett tryckt kort som kanske säger någonting i stil med ”Jag har hörselnedsättning och kan ha svårt att förstå någon som bär en mask. Behåll din mask på, men tala tydligt och med en något högre volym än vanligt.”

För de som bär mask och kommunicerar med en hörselskadad person är följande punkter värda att komma ihåg:

  1. Undvik frestelsen att ta av dig din mask, det kan göra lyssnaren stressad.
  2. Var lugn och ha tålamod.
  3. Se till att du står framför och fokuserar på personen du pratar med.
  4. Håll ögonkontakt och använd handgester där det är lämpligt.
  5. Fråga den du pratar med hur du kan göra för att vara tydligare.
  6. Prata tydligt och aningen långsammare än vanligt, men undvik att skrika.
  7. Prata inte ner till den som lyssnar, hörselnedsättningen innebär att de inte kan höra tydligt – inte att de inte kan förstå.
  8. Försök att föra konversationen i en miljö där det är mindre bakgrundsljud.
  9. Skriv ner saker om det behövs. Om du använder tal-till-text funktionen på en telefon, dubbelkolla orden på skärmen innan du visar dem för den andra personen eftersom din telefon kan ha ”misslyssnat” och kan orsaka förvirring.
Report The Sound of Nature A gentle remedy for stress
Report You’ve Got a Friend Why giving and receiving support helps us lead healthy and happy lives
Article Let the Music Play Music is a powerful tool in helping us access emotions and memories

Varför Explore Life?

Spännande innehåll

Vi erbjuder ett brett utbud av innehåll med specifika ämnen relaterade till hörsel. Fördjupa dig i artiklar, intervjuer, videor och mer där till.

Upptäck våra artiklar

Expertis

Dra nytta av välgrundad kunskap. Explore Life bygger på 40 års erfarenhet av hörsel och relaterade ämnen - med stöd av MED-EL, en ledande tillverkare av implanterbara hörsellösningar.

Lär dig mer